Jobformidler til Job og Udvikling, Jobcenter Fredericia

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du ambitiøs, dynamisk og resultatorienteret, og tror du på værdien i at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, selv på få timer? Vil du gå forrest for at understøtte virksomhederne i at få kvalificeret arbejdskraft og sikre at mennesker fastholdes i job?

Vi søger en jobformidler til en fast stilling i Job og Udvikling. Vi varetager sagsbehandling af dagpenge, kontanthjælp både til job- og aktivitetsparate, ressourceforløb, revalidering og borgere i integrationsprogram. Vi søger hovedsageligt én kollega, som skal arbejde med enten aktivitetsparate eller integration.

Det er helt afgørende, at du besidder en systematisk og proaktiv tilgang til at sikre overblik i det daglige arbejde og i de enkelte borgerforløb. Du er ligeledes tydelig, gennemsigtig og optaget af, hvad der skaber værdi for borgeren gennem en tæt og inddragende dialog under hele forløbet.

Jobcenter Fredericia
Jobcentret er i en spændende udvikling, hvor der er fokus på mål og effekter for mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet, hvad enten det er midlertidigt på grund af sygdom eller en længere manglende tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi har omlagt vores indsatser, vi har fokus på samtalen og virksomhedsvendt indsats. Vi er rigtig godt på vej og vil gerne have dig med ombord, så vi kan lykkes med endnu flere borgere i job.

Dine opgaver
Dine væsentligste opgaver er at hjælpe borgere med at udvikle sine job-/uddannelsesmål og lægge plan for at komme dertil, herunder sikre borgernes ejerskab til planen samt formidle konkrete job til borgerne.

Du skal sikre god kvalitet i rådgivningen af borgere og virksomheder, så de hele tiden kan følge mål og plan. Det er vigtigt for os at have et tæt samarbejde med vores mange samarbejdspartnere, som omfatter virksomheder, sundhedsområdet, fagforening og øvrige forvaltninger i kommunen.

Rollen som jobformidler indebærer, at du skal kunne ”gå på to ben” i arbejdet med borgeren:

 • Relationsarbejde: Du skal opbygge en tæt og tillidsbaseret relation til borgeren i et håndholdt og sammenhængende forløb fra start til slut.
 • Virksomhedsvendt arbejde: Du skal have et tæt samarbejde med virksomheder i forhold til etablering af virksomhedspraktikker. Du skal have viden om det lokale arbejdsmarked og adgang til et veludbygget virksomhedsnetværk for at hjælpe borgeren med at finde det rette match på arbejdsmarkedet.
 • Vi ved, at tillidsfulde relationer og troen på borgerne samt færrest mulige sagsbehandlerskift, kan have afgørende betydning for effekten af vores indsats. Derfor tror vi også på, at medarbejderne er det største aktiv i at lykkes med at få flere borgere i job.

Derudover skal du:

 • Afholde jobrettede samtaler. 
 • Rådgive borger i forhold til jobsøgningen ved at anvende motiverende jobrettede metoder og redskaber samt at støtte borger i at udarbejde et søgbart Jobnet CV. Desuden skal du formidle viden til borger om konkrete job- og uddannelsesmuligheder – lave jobmatch.
 • Planlægge, iværksætte og følge op på indsatser og aftaler sammen med borger og arbejdsgiver.
 • Forstå og fortolke lovgivningen herunder, hvordan denne anvendes i praksis, vejlede om ret og pligt samt træffe afgørelser og besvare klager.
 • Sikre rettidig arbejdsplanlægning og logistik i indsatsen.
 • Mødeledelse (GameMaster) i dialogen med borger, arbejdsgiver og tværfaglige møder.
 • Sikre et tilstrækkeligt og fagligt kvalificeret dokumentationsgrundlag.

Herudover er dine opgaver som koordinerende sagsbehandler at varetage borgerens sag på tværs af blandt andet de kommunale forvaltninger samt understøtte at borgeren oplever kontinuitet og sammenhæng i indsatsen. 
Derfor skal du:

 • Etablere, bevare og udbygge samarbejdet med andre forvaltningsgrene.
 • Holde dig orienteret om kommunens samlede tilbud af tværfaglige aktiviteter.
 • Deltage i møder med andre dele af kommunen for sammen med borgeren at sikre fremskridt og progression i indsatsen.
 • Afholde samtaler på virksomheder, uddannelsessteder, ved praktiserende læger, deltage i rehabiliteringsmøder m.fl.
 • Vurdere borgerens behov for støtte, og hvis situationen taler for det møde borgeren i eget hjem.


Dine kompetencer
Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og kan dokumentere erfaring med sagsbehandling indenfor beskæftigelsesområdet:

 • Du har kendskab til jobcentrets services og den relevante lovgivning i forhold til den ledige samt viden om udviklingen på det lokale arbejdsmarked.
 • Du har erfaring i jobsøgningsmetoder og brug af rekrutteringskanaler.
 • Du kan udfordre eksisterende jobsøgningsstrategier konstruktivt samt skabe arbejde med motivation og håndtering af modstand i forhold til brancheskift.
 • Du er god til at synliggøre hvilke kompetencer, der pt. præger de ledige overfor virksomhedskonsulenterne.

Vi forventerdesuden, at du

 • er udadvendt, serviceminded, kan udvise handlekraft i dialogen med borgere, virksomheder samt samarbejdspartnere.
 • har gode kommunikative evner, let ved samarbejde og er god til at finde kreative løsninger - både ved egen kraft, men også sammen med kollegaer og borgere.
 • evner at holde fokus på, at borgeren er aktør i eget liv med eget ansvar – at du tror på borgerens kompetencer, og at der er job til alle.
 • har et ukueligt gåpåmod og aldrig giver op, da mange af borgerne har begrænsninger i arbejdsevnen.
 • er selvsikker og selvstændig i opgaveløsningen og på egen hånd kan prioritere dine opgaver.
 • er en god teamplayer og ved, at vi først er i mål, når teamet er i mål og kan bidrage aktivt og positivt til at fastholde det gode arbejdsmiljø.
 • er omstillingsparat og har et positivt syn på at være i en organisation under løbende forandring.


Vi tilbyder
Du bliver del af en spændende udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor du får mulighed for at præge arbejdsdagen og afdelingens løbende udvikling sammen med dygtige kolleger. Vores gode arbejdsmiljø er præget af humor, høj arbejdsmoral og stor arbejdsglæde.
  
Vi tilbyder endvidere

 • En arbejdsplads, hvor værdibaseret ledelse i praksis er reglen frem for undtagelsen. Det betyder høj grad af tillid og frihed under ansvar.
 • Vores vigtigste værdi er at møde de ledige i øjenhøjde og gennem relationen støtte og træne dem på deres vej ud i virksomhederne. 
 • Synlig ledelse tæt på den daglige drift.
 • En arbejdsplads, hvor vi ikke alene har fokus på egen faglighed, men også det tværfaglige.
 • En stilling, der er udfordrende og med mulighed for at kombinere dine faglige kompetencer med dit kreative sind i et team med innovativ tilgang og et højt kvalitetsniveau.


Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte faglig koordinator, Dyma Ingelise Skjønnemann, 5091 9546, eller afdelingsleder, Maria Ellegaard Hansen, 2227 0212.  

Løn- og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Ved ansættelse i Fredericia Kommune vil der blive indhentet referencer og evt. bedt om en straffeattest. 

Fredericia Kommune er en tobaksfri arbejdsplads.

Der er tale om en fast fuldtidsstilling.

Tiltrædelse snarest muligt eller 1. juli 2024.

Ansættelsessamtaler
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler 13. maj 2024.

Ansøgningsfrist 
5. maj 2024.

Send ansøgning online – benyt browseren Chrome
Fredericia Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem, hvor du sender din ansøgning, CV, eksamensbevis og andre relevante erfaringsbilag online. 
Læs mere om onlineansøgning på www.fredericia.dk

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Fredericia Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Fredericia Kommune, Danmarksstræde 13, 7000 Fredericia

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6031007

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet