Nyheder fra Fredericia

11 °
Mange skyer
Alarm112
Sport

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Fredericia og omegn

Job tilbydes:
2 uddannelsesvejledere til UU Fredericia
Fredericia Kommune har uddannelsesvejledning som et selvstændigt indsatsområde i den kommunale uddannelsespolitik under overskriften: ”Uddannelsesvejledning i særklasse”. Derfor er der løbende investeret i uddannelsesvejledning, sådan at alle unge får den vejledning, som de har brug for. Du har nu muligheden for at blive en del af en målrettet og udviklingsorienteret afdeling, som arbejder under formålet: ”Vi opdager potentialer og skaber muligheder”. Hvem er viUU Fredericia er et professionelt vejledningscenter, som vejleder unge fra 7. klasse og frem til de fylder 30 år.Vi sætter en ære i, at den vejledning vi leverer, er af høj kvalitet og gør en forskel for de unge. Det betyder, at vi hele tiden søger ny viden, ser kritisk på vores egen praksis og søger nye veje sammen med vores samarbejdspartnere. Vi tager afsæt i karrierelæring, kreativ procesledelse og formålsstyrede indsatser og koncepter. Vores ambition er at være med til at forme fremtidens vejledningsdiskurs.UU Fredericia er en dynamisk afdeling, hvor den enkelte medarbejder dels har nogle individuelle ansvarsområder, ofte sammen med en makker, og dels er man en del af vores fælles indsatser, hvor der er skiftende indsatser til forskellige mål- og aldersgrupper. Vi er ét hold, som er organiseret i 3 teams: Team skole: Uddannelsesvejledning i 7.-10. klasse, den gode overgang, aktivpligten mm.Specialteamet: Uddannelsesvejledning i 7.-10. klasse på specialskoler, STU Fredericia mm. Team ung: Uddannelsesvejledning af 18-30årige, FGU, fælles modtagelse med jobcentret mm. Organisatorisk er vi en del af ”Unge og Uddannelse”, som består af en række beslægtede afdelinger, hvor uddannelse er en af dem. Vi er på vej til at flytte ind på en ny base, centralt i Fredericia, sammen en række vigtige samarbejdspartnere – børn og familie, PPR, sundhedsplejen, ungerådgivningen m. fl. UU har kontorer på alle skolerne i Fredericia og arbejder tæt sammen med ungdomsuddannelserne, FGU Fredericia og det lokale erhvervsliv.Stillingsbeskrivelser:Stilling 1Primære ansvarsområder:Fjordbakkeskolen (7.-9. kl.), Fredericia Realskole (7.-9. kl.), klasser på Frederiksodde Skole (specialskole 7.-10. kl.) og STU. Den første skole har man sammen med en makker og Frederiksodde Skole dækker man i samarbejde med sine to kollegaer i specialteamet. Som en del af arbejdet målgruppevurderer og indstiller man til STU og laver årlige opfølgninger på unge, som er i gang med STU.Stilling 2Primære ansvarsområder:Ullerup Bæk Skolen (7.-9. kl.), Erritsø Fællesskole (7.-9. kl.) og Fredericia Friskole (7.-10. kl.). Som udgangspunkt følger man eleverne fra de tre skoler frem til de fylder 18 år. De to første skoler har man sammen med en makker fra UU.For begge stillinger gælder det, at yderligere arbejdsopgaver aftales, når vi ved, hvad du brænder allermest for.Vores forventninger til digDu har lyst til at arbejde med en bred målgruppe af unge mennesker med vidt forskellige baggrundeDu har erfaring med eller særlig interesse i specialområdet (stilling 1)Du er dygtig til at skabe relationer til unge, både i grupper og på tomandshåndDu er en dygtig facilitator og har erfaring med at være aktiv sammen med ungeDu er udadvendt, systematisk og kan arbejde selvstændigtDin evne til at motivere unge er én af dine kernekompetencerDu synes, det er spændende at have mange forskellige samarbejdspartnereDu arbejder aktivt med at være en kapacitet og en god kollegaDu har en relevant pædagogisk uddannelse og/eller erfaring med at arbejde med unge og gerne med undervisning af unge. Har du ikke en diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning, skal du være villig til at tage den.Hvad kan vi tilbydeEn arbejdsplads med fokus på metoder, løsninger og resultaterEn arbejdsplads med fokus på intern uddannelse og udvikling, både i afdelingen som helhed og hos den enkelte medarbejderEn arbejdsplads hvor tillid og ansvar går hånd i hånd En fleksibel ramme, hvor du kan bidrage og prøve dig selv af i skiftende kontekster13 engagerede kolleger, som brænder for at udfordre de unge mennesker, og som er dygtige til at drage omsorg for hinanden i en meget omskiftelig hverdag.Det vil være nødvendigt at benytte egen bil i jobbet.Vil du vide mereKontakt leder af uddannelse, Anders Ladegaard, 4077 75 68 eller mail anders.ladegaard@fredericia.dk.Løn- og ansættelsesforholdI henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.Ved ansættelse i Fredericia Kommune vil der blive indhentet referencer og evt. bedt om en straffeattest.Fredericia Kommune indhenter børneattest på medarbejdere, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn.Fredericia Kommune er fra 1. oktober 2023 tobaksfri arbejdsplads.Der er tale om to faste fuldtidsstillinger.Stilling 1: Tiltrædelse senest 1. december 2023.Stilling 2: Tiltrædelse 1. januar 2024.Ansættelsessamtaler afholdes mandag d. 30. oktober fra kl. 8.30.Ansøgningsfrist mandag d. 23. oktober 2023. Send ansøgning online – benyt browseren ChromeFredericia Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem, hvor du sender din ansøgning, CV, eksamensbevis, og andre relevante erfaringsbilag online.Læs mere om onlineansøgning på www.fredericia.dk
Fredericia Kommune
Indrykket 28. september på JobNet
Job tilbydes:
Sikkerhedsbyggeleder
Sikkerhedsbyggeledere til koordinering og kontrol af jernbanens sikkerhedsregler Banedanmark er i rivende udvikling og er i skrivende stund i fuld gang med at opgradere hele det danske jernbanenet. Vi bygger og fornyer, samtidig med at vi implementerer et nyt it baseret signalsystem og elektrificerer jernbanen, så der kan køre klimavenlige tog. Som medarbejder i Banedanmark er du derfor med til at realisere nogle af danmarkshistoriens største projekter inden for anlæg og infrastruktur, samtidig med at du bidrager til den grønne omstilling. Det synes vi er stort! Vil du være med? Hverdagen er dynamisk på jernbaneprojekternes byggepladser, hvor du har medansvar for, at regler for jernbanesikkerheden bliver overholdt. Du bliver en del af Anlægsdivisionen, Banedanmark bygherreorganisation, som er en af landets største bygherrer. Her indgår du i sektionen Jernbanesikkerhed, som understøtter sikkerhedsarbejdet på tværs af divisionen. Som sikkerhedsbyggeleder bliver du tilknyttet et mindre antal af Banedanmarks største projekter i udførselsfasen. Du understøtter Banedanmarks faggrupper indenfor sikkerhedsreglementet (SR) og operationelle regler (OR), samt divisionens øvrige faggrupper indenfor fareidentifikation og dokumentation. Du vil få det faglige ansvar for SR/OR-organisationen på projekter, der arbejder indenfor områderne spor, sikring, broer, anlæg og kørestrøm. Du har overblik og er en god kommunikator Vi leder efter en sikkerhedsbyggeleder, der brænder for at arbejde med jernbanesikkerhed. Det er dit ansvar, at der fastholdes fokus på jernbanesikkerheden, og du får bl.a. ansvaret for følgende opgaver: Du forestår den faglige ledelse af sikkerhedsorganisationen Al kommunikation omhandlende jernbanesikkerhed, vil som udgangspunkt gå via dig til de øvrige faggrupper som sikkerhedskoordinering, S&I koordinering og byggeledelsen Du vil deltage i byggemøder samt varetage kommunikationen omhandlende jernbanesikkerhed med entreprenøren Du vil føre opsyn med at jernbanesikkerhedsreglerne overholdes indenfor godkendt jernbanesikkerhedsplan Vejledning af entreprenører, eksterne parter samt internt i Banedanmark omkring jernbanesikkerhedsmæssige forhold i planlægnings- og udførelsesfasen Opfølgning på/indsamling af sikkerhedsmæssige leverancer fra entreprenøren og fagtilsynet (f.eks. ibrugtagningsprotokoller og lignende) Du kommer til at arbejde tæt sammen med forskellige faggrupper, hvorfor det er en forudsætning at du forstår at tilpasse din kommunikation til modtageren. Du vil have bemyndigelse til at stoppe arbejdet i tilfælde af, at jernbanesikkerheden ikke overholdes, hvorfor du desuden skal rumme en vis portion gennemslagskraft. Stærke kompetencer indenfor jernbanesikkerhed Der kan være flere indgangsvinkler til stillingen og derfor har vi ikke opstillet krav til din uddannelsesmæssige baggrund. Vi forestiller os, at du som minimum er uddannet SR2-arbejdsleder og det er en fordel, hvis du er SR1-arbejdsleder med erfaring fra både planlægning og udførelse. Du er fortrolig med SR/OR-reglement og har kendskab til bygherres-, arbejdsgivers- og rådgivers pligter og ansvar. For at få succes i stillingen kræves det, at du har erfaring med håndtering af jernbanesikkerhed ved arbejde med spor i drift. Det er desuden en fordel, at du har et bredt kendskab til anlægsbestemmelser, kørestrøm, spor og sikringstekniske forhold. Du har en systematisk, såvel som løsningsorienteret tilgang til opgaverne, da du bliver tilknyttet flere projekter ad gangen. Din nye arbejdsplads Du får arbejdssted på vores kontor i Fredericia. Det er dog en forudsætning at du er placeret lokalt på byggepladsen, når dine projekter er under udførsel. Derfor må du forvente rejsetid til og fra byggepladsen, hvorfor kørekort til kategori b er et krav. Har du tilmed mulighed for at benytte egen bil vil dette endvidere være fordel, men ikke et krav. Du vil også skulle være indstillet på aften, nat og weekendarbejde, da du skal være til stede ved projektet under kritiske udførselsfaser. Løn Du ansættes efter gældende overenskomst, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer.  Ansøgning og kontakt Vil du vide mere, så kontakt teamleder Stephan Ferrigno Christensen på tlf.: +45 29161936. Send os din ansøgning og CV snarest, da vi vurderer ansøgninger og indkalder til samtaler løbende. For at søge stillingen klikker du på linket ”Søg stilling” og følger instruktionerne.
Banedanmark, Teknik, Lumbyesvej 34
Indrykket 29. september på JobNet
Job tilbydes:
Assisterende teknisk systemansvarlig til Forst og Natur
Vil du være med til at sikre, at Banedanmarks systemer og processer understøtter en grøn og bæredygtig jernbane? Banedanmark er i gang med en historisk udbygning af jernbanen. Med Infrastrukturplan 2035 – regeringens vision for en grøn og bæredygtig bane, som binder Danmark bedre sammen – er der kommet endnu mere fart på opgraderingen af jernbanen. Vi er tilmed i gang med at professionalisere vores asset management styring og har derfor brug for flere specialister, som kan være med til at sikre realiseringen af visionen om fremtidens grønne og attraktive jernbane. Som Assisterende teknisk systemansvarlig for Forst og Natur, bliver du en del af vores stærke faglige miljø i teamet ”Strækninger og Stationer” under divisionen Infrastruktur. I afdelingen udvikler og understøtter vi strategier, politikker, manualer og systemer, som danner grundlag for design, projektering og vedligeholdelse af forst og natur i Banedanmarks infrastruktur. Ligeledes arbejder vi med udviklingsopgaver indenfor Forst og Natur og har medansvar for de tekniske løsninger i Banedanmark. Ansvarsområdet Forst og Natur I dit arbejde med systemansvaret for Forst og Natur vil du have et tæt samarbejde med dine kollegaer inden for området. Sammen med den teknisk systemansvarlige får du medansvar for at udvikle området og understøtte vedligehold og anlæg. Opgaverne vil bl.a. være indenfor: Systemer til sikring af anlægs- og vedligeholdelsesdata til Asset Management af Forst og Naturs anlæg. Systemer og metoder til understøttelse og effektivisering af det daglige samarbejdet med vores vedligeholdelsesleverandører Arbejdet med sikring af en ordentlig forvaltning Arbejdet med sikring af ordentlig efterlevelse af vores ledelsessystem (TRACÉ) Systemer til sikring og styring af samarbejdet med operatørerne Udarbejdelse af effektive udbudsmaterialer Analyse af systemanvendelsen for ledelsessupport og strategiske beslutninger Rådgivning og hjælp til vore tekniske fagspecialister Bistå vores systemansvarlige med svar på høringer Faglig udvikling af faget Forst og Natur i Banedanmark efter høj og effektiv faglig standard i den offentlige forvaltning. Implementering og godkendelse af nye regler og politikker for faget i Banedanmark, herunder hjælpe med at styre og koordinere udarbejdelsen af teknisk dokumentation Ydermere vil du indgå i et naturligt og tæt samarbejde med øvrige kollegaer i Forst og Natur, der også vil agere som sparringspartnere ift. problemstillinger på systemansvarsområdet. Skov- og Landskabsingeniør eller Urban Landskabsingeniør med erfaring i forvaltning af det grønne og interesse for Asset Management Du har formentlig en videregående uddannelse som SLING- eller HOPI-ingeniør, Diplomingeniør i Parkledelse eller evt. Forstkandidat. Du har solide erfaringer med offentlig forvaltning, herunder drift og styring af udbud af grønne anlæg. Du drives af interessen for systematisering og effektivisering og tager ansvar for både detaljen og overblikket over systemer. Du holder af at udvikle og sikre systemers effektivitet og kvalitet. Du trives med at samarbejde og hjælpe med at få systemerne i stabil drift hos kollegaerne. Det er desuden en fordel, hvis du: Har kendskab til jernbaneinfrastruktur Er velkørende i GIS-systemer Har kendskab til ledelsessystemer og processtyring Har kendskab til SAP og/eller anlægsstyringssystemer Har kendskab til eller interesse for Asset Management Er analytisk i din tilgang til tingene og er vant til at arbejde med og behandle større datamængder og større sammenhænge. Det vigtigste er dog, at du er teknisk velfunderet i den grønne faglighed og har en interesse for jernbanen. Din nye arbejdsplads Du får tjenestested på vores kontor i Fredericia. Du må dog forvente noget rejseaktivitet mellem vores kontorer i hhv. Aarhus, Ringsted og København. I teamet Forst og Natur, vil du blive en del af et team bestående af fagligt stærke og dygtige kollegaer. Her kan du se frem til at blive del af et positivt miljø, hvor lysten til at hjælpe hinanden er lige så stor som troen på, at når vi har det sjovt og godt sammen, så skaber vi automatisk bedre resultater. Løn Du ansættes efter gældende overenskomst, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer.  Ansøgning og kontakt Hvis du har spørgsmål til stillingen, må du endelig kontakte os. Teamleder Jens Paluszewski, 26327681 eller jbp@bane.dk Sektionschef Morten Lykke-Hansen, 26316010 eller myh@bane.dk. For at søge stillingen klikker du på linket ”Søg stillingen” og følger instruktionerne.
Banedanmark, Teknik, Indre Ringvej 35
Indrykket 29. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Fredericia 

Fredericia er en større by i det sydlige Jylland, som ligger i naturskønne omgivelser lige ved Lillebæltsbroerne, der forbinder jylland med fyn. Fredericia har postnummeret 7000, og har  41.108 indbyggere i selve Fredericia by, hvorimod der bor lige knap 51.500 mennesker i hele kommunen, som fordeler sig over Bøgeskov, Pjedsted, Bredstrup Herslev, Skærvæk Trelde-Østerby og Taulov. 


Fredericia er den 16. største by i Danmark, og  ligger i Fredericia kommune, der er en del af region Syddanmark. Region Syddanmark strækker sig fra sønderjylland til Give og Esbjerg, og går også hele vejen hen over fyn. Fredericia ligger desuden i det såkaldte trekantsområde, som er et begreb for Kolding, Vejle og Fredericia, der ligger i en trekant i forhold til hinanden. Derfor er der også nem og hurtig adgang til nabobyerne Kolding, Vejle og Middelfart. Fredericia er desuden nem at komme til med offentlig transport, da alle toge, som skal fra jylland til fyn, sønderjylland og sjælland eller omvendt kører igennem og stopper i  Fredericia. Så hvis du skal fra den ene ende af Danmark til den anden, kan du næsten ikke undgå at komme et smut forbi Fredericia. 

Fredericias historie 

Fredericia er en rigtig interessant by, når det kommer til dens historiske betydning. Fredericia er nemlig en fæstningsby, hvilket vil sige at byen i gamle dage var en selvstændig militær myndighed, hvor en kommandant regerede byen. Fredericia er en af landets yngre byer og blev grundlagt i december 1651 og blev kaldt Frederiksodde efter kong Frederik d. 3. Den 22. april 1664 fik byen sit latinske navn, Fredericia. 


Selve den indre del af Fredericia by er indrammet af et voldanlæg, som i sin tid skulle beskytte byen i krigssituationer. Derfor havde Fredericia også en forsvarsmæssig betydning for Danmark i gamle dage. I dag er voldanlægget et naturskønt område, hvor man kan gå lange ture og nyde årstidernes skiften.  


Fredericia var desuden en by, som havde religionsfrihed i gamle dage, hvilket tiltrak både Jøder, huguenotter og mennonitter. Derfor kan du også se mange forskellige kirker fra forskellige trossamfund i Fredericia i dag. 


Kendetegn ved Fredericia 

Nogle af de helt store kendetegn ved Fredericia er det naturskønne voldanlæg, Fredericia teater og Fredericia Banegård, som er omdrejningspunktet for mange togforbindelser mellem jylland, fyn og sjælland dagligt. Fredericia har desuden mange seværdigheder, som du kan læse mere om herunder. Fredericia er desuden den eneste by i Danmark med et Musicalakademi, som uddanner professionelle musicalperformere. 

Handelslivet i Fredericia 

Fredericia har mange produktionsvirksomheder. I Fredericia finder du blandt andet det store Shell olieraffinaderiet, som er er et anlæg der producerer olie fra råstoffer. Hvis du godt kan lide øl og sodavand, så finder du også Carlsberg Danmark i Fredericia. Udover store virksomheder som Carlsberg og Shell, så finder du også Electrolux danske hovedsæde i Fredericia. Er man mere interesseret i IT-verdenen, har Google opført et kæmpe stort datacenter i Fredericia, som beskæftigede 1500 under opførelsen. Derudover ligger virksomheden Bankdata i Fredericia, der beskæftiger knap 650 ansatte i Danmark.


I de senere år har Fredericia også oplevet en stigning i besøgende krydstogt skibe, hvilket naturligvis gør noget godt for handelslivet i Fredericias gågade samt de mange cafeer der er i byen. Fredericia har desuden landets tredjestørste messecenter, hvor der mange gange om året afholdes forskellige messer, hvor der tiltrækkes massere af mennesker til byen. 

Seværdigheder og kulturliv i Fredericia

Når man siger Fredericia og kultur, kan man næsten ikke komme udenom at nævne Fredericia Teater, som har fået sit fremtog både nationalt og internationalt i de senere år med kæmpe store produktioner af nogle af de mest kendte Disney musicals. Fredericia teater trækker rigtig mange kulturglade gæster til byen hvert år, som kommer for at se de mange musical. I de senere år har der blandt andet været opført Tarzan, Klokkeren fra Notre Dame og Shubidua - The musical. 


Men udover det verdenskendte teater, så rummer Fredericia også en række andre seværdigheder, som man kan se, hvis man besøger byen. Hvis du er en familie med børn, så er Madsby legepark et oplagt bud på et sted du bør besøge. Legeparken er en stor udendørs legepark, som både rummer store legepladser, dyr og mange forskellige aktiviteter. Hvis du er til det mere historiske, så er der mange historiske seværdigheder som eksempelvis Landsoldaten, den gamle hovedvagt, voldanlægget med gamle kanoner og det hvide vandtårn. Er du til det kulinariske, fik Fredericia sin første Michelin Restaurant i 2017, Ti trin ned, hvor du kan nyde et lækkert måltid.  

3 Ting du skal opleve i Fredericia 

Hvis du skal ud og opleve Fredericia, så er der særligt tre ting, som du bør opleve, hvis det er muligt. 


  • Fredericia Teater er helt klart nummer 1 på listen over must see

  • En gåtur på det smukke voldanlæg med udsigt over Østerstrand 

  • Bridgewalking på Den Gamle Lillebæltsbro, hvor du kan opleve naturen i 60 meters højde