Nyheder fra Fredericia

6 °
Mange skyer

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Fredericia og omegn

Job tilbydes:
Pædagog til Erritsø Fællesskole – fritidstilbuddet afd. Krogsager - GENOPSLAG
Er du fagligt dygtig, og kan du tage ansvar og initiativ? Kan du arbejde struktureret, og er du dygtig til den understøttende undervisning?Vi søger en professionel, uddannet pædagog med timer i fritidstilbuddets klubafdeling og mellemtrinnet i skolen.Om osFritidstilbuddet på Krogsager har ca. 350 børn i alderen 6 - 12 år og består af en SFO afdeling, Kloden, som er tilknyttet skolens 0. - 2. klasse og en klubafdeling, Basen, som er tilknyttet skolens 3. – 6. klasse. Vores fritidstilbud er organiseret med selvstyrende teams og består af et personale, som er optaget af, at børn og unge får gode relationer og udvikler kompetencer, der ruster dem til fremtidens samfundVores forventningerDit arbejde er præget af anerkendende og inkluderende praksis, og du kan rumme at arbejde med børn med en udfordrende adfærd.Du kan indgå og bidrage i forpligtigende teams, hvor der tages hurtige beslutninger. Du kan arbejde selvstændigt, struktureret, opfølgende og være en god rollemodel. Du er fagligt velfunderet, fleksibel og omstillingsparat. Du kan sætte dig selv i spil, være autentisk, er initiativrig og idérig i børnehøjde.Sammen med kollegaer, men også selvstændigt, kan du forestå understøttende undervisning på mellemtrinnet.Du kan arbejde med dokumentation som en understøttende del af daglig pædagogisk praksis.Du er nysgerrig, motiverende og tør at tage en udfordring op. Du er tydelig i din kommunikation i forhold til både kollegaer og ledelse.Du harErfaring med at tilrettelægge og udføre understøttende undervisningErfaring med trivselsarbejde og KRAP/eller andre metoderInteresse for fysiske aktiviteter, udeliv, innovative processer eller andetErfaring med demokrati - og dannelsesarbejde i børnehøjdeErfaring med klubarbejdeErfaring med inklusionsarbejdeDu tør sætte dig selv i spil, være autentisk, sætte aktiviteter i gang, er initiativrig og idérig, i børnehøjde og nysgerrig, målrettet og ambitiøsHumor og deler din arbejdsglæde.Vi tilbyderEn arbejdsplads med kompetente og fagligt dygtige kollegaerTimer i både skole og fritidTværfagligt arbejde i teamsEt distrikt med værdier, børnesyn og fælles læringssyn.Vil du vide mereKontakt pædagogisk fritidsleder Inge Bundsgaard, 4199 4846 eller mail inge.bundsgaard@fredericia.dk.Du kan orientere dig på skolens hjemmeside: https://erritsoe.aula.dkLøn og ansættelsesforholdI henhold til gældende overenskomst.Fredericia Kommune indhenter børneattest for medarbejdere, der som led i udførelsen af deres arbejdsopgaver færdes fast blandt børn under 15 år, og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år.Det er en fast stilling på 32 timer ugentlig fordelt på fritidstilbud og skole. Derudover onsdag aften i aftenklub. Der må påregnes arbejdstid i tidsrummet kl. 8.00 – 17.00, og i forbindelse med arrangementer og mødeaktivitet til senere. Ved aftenklub er arbejdstiden til kl. 21.00.Tiltrædelse hurtigst muligt eller 15. april 2022.Send ansøgning onlineFredericia Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du opfordres til at sende din ansøgning, CV, eksamensbevis samt øvrige relevante erfaringsbilag online. Læs mere om onlineansøgning på www.fredericia.dkAnsættelsessamtaler forventes afholdt 24. februar 2022 fra kl. 14.00-18.00.Ansøgningsfrist 20. februar 2022.
Fredericia Kommune
Indrykket 17. januar på JobNet
Job tilbydes:
CIS-mand til CIS-kompagni/1. Brigade
Ønsker du faglige udfordringer i en dynamisk enhed med satellit – og IT materiel, stor frihedsgrad i arbejdets udførelse og en god uformel kollegial tone? Så er CIS-kompagniet i Fredericia måske enheden, du drømmer om at blive en del af?Om osKompagniet er en operativ enhed, hvis primære opgave er at understøtte 1. Brigade med Communications and Information Systems (CIS) løsninger på kamppladsen. Kompagniet er oprettet som en del af Forsvarsforlig 2018-2023 og tæller pt. lige over 110 soldater. Enheden skal bygges op over de kommende år, så der i 2023 er 166 soldater. For fremtiden vil enhedens vognpark primært bestå af Piranha III/V, samt Eagle IV. Vi har desuden en større mængde satellit-, IT- og radioudstyr. Personel- og erfaringssammensætningen i enheden er meget bred, hvilket gør opgaveløsningen spændende – og mulig. Vi holder en uformel omgangstone: Som specialistenhed er dette en forudsætning for at kunne løse de komplekse opgaver vi tildeles. Vi er meget ambitiøse i forhold til opgavernes løsning – og selvledelse er et krav og vilkår ned til yngste CIS-mand (CISMD). Vi lægger vægt på, at vores soldater trives: Til trods for et højt tempo i dagligdagen, er der plads til den enkelte soldats personlige og faglige udvikling. Har du evnerne, viljen og disciplin, er der på sigt mulighed for at specialisere sig inden for en fagteknisk uddannelse ved os. Vi tilbyder en arbejdsplads med gode og yderst professionelle kollegaer, hvoraf en del har været i CIS-faget længe. Netop vores omgangstone, samarbejde, opgaveløsning, stemning og miljø i kompagniet tilskrives ofte som årsag, til at vi kontinuerligt tiltrækker og fastholder dygtige soldater i kompagniet.Vi er en del af 1. Brigade og vi løfter i flok.Om stillingenHar du mod på at prøve kræfter med en dynamisk arbejdsplads, hvor der sjældent er to dage som er ens? Så er det værd at overveje om du skal søge til CIS-kompagni/ 1. Brigade.Som CISMD bruger man store dele af sin tjenestetid på uddannelse og øvelse. Du skal over tid tilegne sig en stor faglig dybde, samtidig med at det traditionelle soldaterhåndværk også skal fastholdes på et højt niveau. Udover øvelse og uddannelse, så indgår du i klargøring af CIS-gruppe til diverse øvelsesaktiviteter og opretter og vedligeholder netværk i en taktisk ramme.Om digDu er konstabel med lyst til at arbejde med CIS. Du har mod på en dynamisk hverdag og arbejdsplads med høj øvelsesaktivitet i ind og udland. Du har eventuelt teknisk erfaring fra tidligere tjeneste, men dette er intet krav. Hvis du ikke har en teknisk baggrund, så bliver du uddannet til vores speciale ved gennemgang af vores CIS grunduddannelse. Det vigtigste for os er at du bærer viljen til at lære og yde dit bedste for at blive fagligt velfunderet. Vi ønsker at få tilgang af en kollega, som kan arbejde selvstændigt og besidder en høj grad af ansvarsbevidsthed, da der er opgaver, som indeholder direkte koordination med alt fra øverste chef til yngste stabshjælper. Du skal ligeledes være klar på at køre i felten og få mudder på kampuniformen. AnsættelsesvilkårStillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.Dit faste tjenestested vil være i FredericiaSom ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen i CIS- kompagni/ Brigade; kaptajn Rune Lund på tlf.: 51 97 57 01 eller via mail på fsr-1b-100a@mil.dkHvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.Ansøgningsfrist er den 6. februar 2022, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter. Stillingen er til besættelse 1. marts 2022. Såfremt du er udpeget til at deltage i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM 1. BRIGADE1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
Ryes kaserne
Indrykket 21. januar på JobNet
Job tilbydes:
Kompagnibefalingsmand til Uddannelseskompagniet ved Føringsstøtteregimentet
Uddannelseskompagniet søger en faglig dygtig seniorsergent, som kan bidrage til at give vores soldater ved Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse de bedste forudsætninger for at blive fremtidige kolleger og gode ambassadører for Forsvaret.Om osUddannelseskompagniet består af 6 delinger, hvis primære opgave er at uddanne soldater i rammen af Hærens Basisuddannelse (HBU) og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) til enten Totalforsvaret eller stående enheder i Hæren. Kompagniet tæller op mod 220 soldater, når vi er flest, heraf 38 befalingsmænd og 8 officerer. Det er med andre ord et stort og alsidigt kompagni, du kommer til at forrette tjeneste i og hvor vi har et stort fokus på trivsel og støtte på tværs af delinger.I kompagniet hersker der en ærlig og direkte dialog mellem medarbejderne og ledere. Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere trives, og hvor der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling. Kompagniet råder over 3 x HBUDEL og to HRUDEL. HRUDEL (hold 2021-II) skal efter endt uddannelse indgå til løsning af operation ”Grøn Grænse” ved den dansk/tyske grænse.Kommandodelingen som du bliver en del af, består ud over dig, af Kompagnichefen, Næstkommanderende og en kompagnihjælper, samt en Forsyningssektion bestående af en forsyningsbefalingsmand og to forsyningshjælpere. Derudover indgår også uddannelsessektionen i kommandodelingen.Til at støtte både basis- og reaktionsstyrkeuddannelsen råder kompagniet over en uddannelsessektion, som består af en uddannelsesbefalingsmand (seniorsergent) tre instruktører (sergenter) og én uddannelseshjælper (konstabel).Vi tilbyder en arbejdsplads med gode og professionelle kollegaer, hvoraf mange ofte er nye i kompagniet, men netop vores omgangstone, samarbejde, stemning og miljø i kompagniet tilskrives ofte som årsag, til at mange ønsker at forblive i Uddannelseskompagniet.Såfremt du ønsker at vide mere om kompagniets opgaver og hverdag kan vores facebookside anbefales. Den finder du ved at søge på ”Uddannelseskompagniet/Føringsstøtteregimentet”.Om stillingenSom kompagnibefalingsmand (KMPBM) bliver du en del af Uddannelseskompagniets Command Team, og dermed kompagnichefens nærmeste rådgiver. Det forventes at du i denne funktion objektivt og rettidigt udfordrer processer og procedurer, så kompagnichefen har det bedste grundlag at træffe sine beslutninger på. Det forventes endvidere, at du motiveres af god ledelse og at du evner at bringe denne i spil i din ledelse og udvikling af befalingsmandskorpset.Som befalingsmændenes primære leder, rådgiver og mentor, indtager KMPBM en central rolle i kompagniet, hvorfor loyalitet, stabilitet og en høj grad af professionalisme er centrale værdier for et frugtbart samarbejde med den øvrige ledelse i Uddannelseskompagniet og en smidig indtrædelse i Command Teamet.KMPBM indgår desuden i den centrale udvikling af regimentets befalingsmandskorps i tæt dialog og samarbejde med bataljon- og regimentsbefalingsmanden.Uddannelsesaktiviteterne i kompagniet tæller 4 x feltøvelser for HBU og en SKYPER. HRU 4 x feltøvelser og to SKYPER. Ydermere indgår mindre aktiviteter som åbent hus og diverse parader os besøgsaktiviteter.Der må derfor forventes en stor mængde øvelsesaktivitet, hvorfor du skal være afklaret med at have mange dage væk fra hjemmet. I alt har HBU ca. 15 øvelsesdøgn inkl. SKYPER pr. HBU hold og HRU omkring 20 øvelsesdøgn inkl. SKYPER.Du skal arbejde i et miljø med meget unge mennesker, for hvem militæret er en helt ny udfordring, og du skal samarbejde med unge befalingsmænd, der er afhængige af dine råd, vejledning og erfaring. Udgangspunktet er, at alle HBU og HRU soldater er potentielle fremtidige kolleger. Det er din opgave at bidrage til at give dem verdens bedste basis- eller reaktionsstyrkeuddannelse, en uddannelse hvor du får det bedste frem i dem. Om digDu er seniorsergent eller oversergent, med minimum 6 års tilfredsstilende tjeneste som oversergent og vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent. Du er selvstændig, fleksibel og initiativrig. Sammen med din høje faglighed samt høje soldatermæssige niveau, sætter det dig i stand til at kunne justere og tilpasse planer, og dermed at arbejde i et dynamisk miljø hvor præmisserne og forudsætningerne hurtigt kan ændre sig.Ved indtræden i stillinger som seniorsergent, skal du have eller erhverve dig følgende kompetencer:Føring:Skal kunne varetage føring og ledelse, herunder udvise fysisk og psykisk handlekraft, for at fastholde undergivnes fokus på opgaveløsning.Skal kunne tage ansvar for og kontrollere, at enheden lever op til Forsvarets værdier om etik og moral, herunder diversitet, disciplin og adfærd.Skal kunne varetage føring, herunder afgøre relevansen af opgavers enkeltdele som et led i styring, prioritering og fordelingen af pålagte opgaver til underlagte førere, følge op med kontrol af kvaliteten og rettidigheden af løsningen samt korrigere, hvis resultater i enheden ikke er tilfredsstillende.Ledelse:Skal kunne indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser, herunder initiere gennemførelsen af deleelementer fra projekt- og stabsbeslutninger i egen enhed.Skal kunne varetage ledelsesfunktioner og sikre en effektiv opgaveløsning ved enheden i praksis nære problemstillinger og strategiske beslutninger.Uddannelse:Skal kunne indgå i udviklingen af underordnet og sideordnet personels faglige og personlige kompetencer ud fra enhedens uddannelses- og udviklingsbehov.Skal kunne indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser og herunder bidrage til uddannelsesforløb for dansk og udenlandsk militært personel.Skal kunne identificere og udvikle egne udviklingsbehov, herunder opsøge kompetenceudvikling under vejledning fra egen samtaleleder.Administration:Skal varetage den daglige administration af Uddannelseskompagniet i et tæt samarbejde med din kompagnihjælper, bataljonens S1 og det administrative fællesskab.Skal holde chefen opdateret på vigtige skæringsdatoer for udnævnelser, FOKUS, udviklingskontrakter og andre mærke dage.De tre væsentligste FOKUS kompetencer du skal besidde er: PlanlægningStyringSamarbejdeDet er ønskeligt, hvis du har kendskab til læringsplaner og uddannelsesforløbet under Hærens Basisuddannelse samt at du tidligere har været gruppefører/NK DEL i HBU eller HRU ved én af Hærens enheder. AnsættelsesvilkårStillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i FredericiaSom ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til yderst hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen i Uddannelseskompagniet; kaptajn Rune Bech Engsted på tlf.: 41145827 eller via mail på fsr-2b-300a@mil.dkHvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.Ansøgningsfrist er den 06. februar 2022, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter, med henblik på ansættelse snarest muligt derefter. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTETRegimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.
Ryes kaserne
Indrykket 18. januar på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Fredericia 

Fredericia er en større by i det sydlige Jylland, som ligger i naturskønne omgivelser lige ved Lillebæltsbroerne, der forbinder jylland med fyn. Fredericia har postnummeret 7000, og har  41.108 indbyggere i selve Fredericia by, hvorimod der bor lige knap 51.500 mennesker i hele kommunen, som fordeler sig over Bøgeskov, Pjedsted, Bredstrup Herslev, Skærvæk Trelde-Østerby og Taulov. 


Fredericia er den 16. største by i Danmark, og  ligger i Fredericia kommune, der er en del af region Syddanmark. Region Syddanmark strækker sig fra sønderjylland til Give og Esbjerg, og går også hele vejen hen over fyn. Fredericia ligger desuden i det såkaldte trekantsområde, som er et begreb for Kolding, Vejle og Fredericia, der ligger i en trekant i forhold til hinanden. Derfor er der også nem og hurtig adgang til nabobyerne Kolding, Vejle og Middelfart. Fredericia er desuden nem at komme til med offentlig transport, da alle toge, som skal fra jylland til fyn, sønderjylland og sjælland eller omvendt kører igennem og stopper i  Fredericia. Så hvis du skal fra den ene ende af Danmark til den anden, kan du næsten ikke undgå at komme et smut forbi Fredericia. 

Fredericias historie 

Fredericia er en rigtig interessant by, når det kommer til dens historiske betydning. Fredericia er nemlig en fæstningsby, hvilket vil sige at byen i gamle dage var en selvstændig militær myndighed, hvor en kommandant regerede byen. Fredericia er en af landets yngre byer og blev grundlagt i december 1651 og blev kaldt Frederiksodde efter kong Frederik d. 3. Den 22. april 1664 fik byen sit latinske navn, Fredericia. 


Selve den indre del af Fredericia by er indrammet af et voldanlæg, som i sin tid skulle beskytte byen i krigssituationer. Derfor havde Fredericia også en forsvarsmæssig betydning for Danmark i gamle dage. I dag er voldanlægget et naturskønt område, hvor man kan gå lange ture og nyde årstidernes skiften.  


Fredericia var desuden en by, som havde religionsfrihed i gamle dage, hvilket tiltrak både Jøder, huguenotter og mennonitter. Derfor kan du også se mange forskellige kirker fra forskellige trossamfund i Fredericia i dag. 


Kendetegn ved Fredericia 

Nogle af de helt store kendetegn ved Fredericia er det naturskønne voldanlæg, Fredericia teater og Fredericia Banegård, som er omdrejningspunktet for mange togforbindelser mellem jylland, fyn og sjælland dagligt. Fredericia har desuden mange seværdigheder, som du kan læse mere om herunder. Fredericia er desuden den eneste by i Danmark med et Musicalakademi, som uddanner professionelle musicalperformere. 

Handelslivet i Fredericia 

Fredericia har mange produktionsvirksomheder. I Fredericia finder du blandt andet det store Shell olieraffinaderiet, som er er et anlæg der producerer olie fra råstoffer. Hvis du godt kan lide øl og sodavand, så finder du også Carlsberg Danmark i Fredericia. Udover store virksomheder som Carlsberg og Shell, så finder du også Electrolux danske hovedsæde i Fredericia. Er man mere interesseret i IT-verdenen, har Google opført et kæmpe stort datacenter i Fredericia, som beskæftigede 1500 under opførelsen. Derudover ligger virksomheden Bankdata i Fredericia, der beskæftiger knap 650 ansatte i Danmark.


I de senere år har Fredericia også oplevet en stigning i besøgende krydstogt skibe, hvilket naturligvis gør noget godt for handelslivet i Fredericias gågade samt de mange cafeer der er i byen. Fredericia har desuden landets tredjestørste messecenter, hvor der mange gange om året afholdes forskellige messer, hvor der tiltrækkes massere af mennesker til byen. 

Seværdigheder og kulturliv i Fredericia

Når man siger Fredericia og kultur, kan man næsten ikke komme udenom at nævne Fredericia Teater, som har fået sit fremtog både nationalt og internationalt i de senere år med kæmpe store produktioner af nogle af de mest kendte Disney musicals. Fredericia teater trækker rigtig mange kulturglade gæster til byen hvert år, som kommer for at se de mange musical. I de senere år har der blandt andet været opført Tarzan, Klokkeren fra Notre Dame og Shubidua - The musical. 


Men udover det verdenskendte teater, så rummer Fredericia også en række andre seværdigheder, som man kan se, hvis man besøger byen. Hvis du er en familie med børn, så er Madsby legepark et oplagt bud på et sted du bør besøge. Legeparken er en stor udendørs legepark, som både rummer store legepladser, dyr og mange forskellige aktiviteter. Hvis du er til det mere historiske, så er der mange historiske seværdigheder som eksempelvis Landsoldaten, den gamle hovedvagt, voldanlægget med gamle kanoner og det hvide vandtårn. Er du til det kulinariske, fik Fredericia sin første Michelin Restaurant i 2017, Ti trin ned, hvor du kan nyde et lækkert måltid.  

3 Ting du skal opleve i Fredericia 

Hvis du skal ud og opleve Fredericia, så er der særligt tre ting, som du bør opleve, hvis det er muligt. 


  • Fredericia Teater er helt klart nummer 1 på listen over must see

  • En gåtur på det smukke voldanlæg med udsigt over Østerstrand 

  • Bridgewalking på Den Gamle Lillebæltsbro, hvor du kan opleve naturen i 60 meters højde