Fritidsvejleder til Fritidspas i Fredericia Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en medarbejder til vores Fritidspas-indsats, som brænder for arbejdet med familier i sårbare og udsatte positioner og som naturligt bygger bro mellem familier og foreningsliv. 

I Fredericia Kommune arbejder vi på at samle og udvikle det kommunale fritidsområde, så vi kan understøtte, at alle børn og unge altid har et trygt sted at være i deres fritid, hvor de udvikler sig og føler sig uundværlige. For at sikre, at børn og unge i udsatte positioner får samme muligheder som alle andre børn og unge, er Fritidspas en central og vigtig medspiller. 

Formålet med Fritidspas er at understøtte børn og unge i alderen 5-17 år i at få et aktivt og meningsfuldt fritidsliv på lige fod med jævnaldrende. Arbejdet i Fritidspas foregår overordnet i tre spor: Håndholdt indsats herunder fritidsvejledning hos og med familierne, åben rådgivning i Fritidsbutikken samt et stærkt samarbejde med aktivitetsudbyderne. Derudover er der medfølgende administrativt arbejde herunder håndtering af økonomiske processer, registrering og dokumentation.

Som ny medarbejder er det vigtigt, at du finder energi i at være nysgerrig på bæredygtige, individuelle løsninger for barnet, den unge og deres familie funderet i en lavpraktisk og håndholdt indsats med en høj grad af borgerkontakt. Vigtigt er også, at du kan trives i opgaver og processer, der strækker sig over en lang periode, at du motiveres af at arbejde på tværs, og at du kan arbejde fordomsfrit, se bagom adfærd og altid sætte barnets/den unges perspektiv først.

Om stillingen og dine opgaver
Fritidspas er en del af et stærkt fagligt samarbejde med resten af Fredericia Fritid. Du bliver én af tre fritidsvejledere. I hverdagen vil du have et tæt samarbejde med koordinatoren for Fritidspas, og du vil referere til lederen af Fredericia Fritid. 

Dine primære opgaver vil være: 

 • Fritidsvejledning med børn, unge og familier i sårbare og udsatte positioner herunder håndholdt indsats ift. opstart og kontinuerlighed i aktiviteter.
 • Varetage Fritidsbutikken sammen med øvrige kolleger.
 • Samarbejde og sparring med eksterne aktører og aktivitetsudbydere.
 • Faglig sparring på tværs ift. børn og unges deltagelse i det organiserede fritidsliv.
 • Administrativt arbejde i forbindelse med behandling af sager.

Hvem er du?
Vi har mange drømme om dine personlige kvalifikationer, men vi vil særligt forvente, at:

 • Du har en pædagogfaglig uddannelsesbaggrund og erfaring med at arbejde håndholdt med børn, unge og familier i udsatte positioner ud fra deres særlige ønsker, styrker og behov. Allerhelst drømmer vi om, at dine erfaringer også indebærer civilsamfundsdrevne indsatser
 • Du er vant til og ser det som en selvfølgelig styrke at samarbejde tæt med mange forskellige både kommunale og ikke-kommunale aktører. Fx foreninger, skoler, myndighed, familiecenter, boligsocial helhedsplan m.fl.
 • Kommunikation indgår altid som en bevidst del af dine faglige overvejelser og værktøjer i relationen til familier og samarbejdspartnere
 • Du formår og trives med at planlægge størstedelen af din arbejdstid selv
 • Du kan være fleksibel i dit arbejde – både ift. arbejdstid hvor der vil forekomme eftermiddags- og aftenarbejde, men også at have blik for det fleksible ift. opgaveløsning i praksis
 • Du trives både på egen hånd og i det kollegiale faglige fællesskab
 • Du arbejder med tålmod og går åbent og nysgerrigt til opgaverne med et positivt sind.

I Fredericia Kommune generelt og på børn- og ungeområdet i særdeleshed står det faglige kollegaskab altid forrest. Vi brænder for børnene, de unge og deres familier, og med udgangspunkt i den passion diskuterer vi ofte, hvad de bedste løsninger skal være. Det glæder vi os til, at du som ny fritidsvejleder sammen med de øvrige fritidsvejledere og Fredericia Fritid som helhed bliver en vigtig del af.

Vil du vide mere
Kontakt Leder af Fredericia Fritid Min Guldberg Christensen, 6135 6867, min.christensen@fredericia.dk eller 
Koordinator for Fritidspas Susanne Stokkendahl, 2068 9767, susanne.stokkendahl@fredericia.dk

Løn- og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Ved ansættelse vil der blive indhentet referencer og evt. bedt om en straffeattest.

Fredericia Kommune indhenter ligeledes børneattest på medarbejdere, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn.

Fredericia Kommune er en tobaksfri arbejdsplads.

Der er tale om en fast fuldtidsstilling.

Tiltrædelse 1. marts 2024 eller hurtigst muligt.

Ansættelsessamtaler
Afholdes tirsdag den 16. januar 2024.

Ansøgningsfrist
7. januar 2024.

Send ansøgning online – benyt browseren Chrome
Fredericia Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem, hvor du sender din ansøgning, CV, eksamensbevis og andre relevante erfaringsbilag online. Læs mere om onlineansøgning på www.fredericia.dk

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Fredericia Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Fredericia Kommune, Vejlevej 14, 7000 Fredericia

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 07-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5955130

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet