Afdelingsleder til STU Fredericia

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

STU Fredericia er godt i gang med en proces, som skal indfri afdelingens fulde potentiale til gavn for de unge i målgruppen, personalet, vores mange samarbejdspartnere samt de politiske ambitioner på uddannelsesområdet. Har du lysten og evnerne til at stå i spidsen for forandringerne, mestrer du inddragende udviklings- og implementeringsprocesser, og har du blik for potentialerne i at lede forskellige faggrupper, så har vi et godt bud på et spændende job til dig. 

”Vi lykkes, når den unge har trænet og lært flest mulige redskaber til at mestre et godt, selvstændigt og aktivt liv, sådan at den unge dimitterer med en tro på sig selv”. Sådan lyder første nye bud på kerneopgaven for STU Fredericia. I et strategisk perspektiv handler det om, at STU Fredericia er ét hold, som arbejder i en fleksibel struktur, hvor mange træningsbaner er i spil, sådan at vi rammer læringspotentialet hos en målgruppe, som er karakteriseret ved en stor diversitet.

Afdelingslederen af STU Fredericia skal derfor både fokusere indadrettet i forhold til pædagogisk, personalemæssig og strukturel udvikling og drift, og udadrettet i forhold til kommunale og ikke mindst lokale samarbejdspartnere. Målet er at sikre, at træningsbanerne og støttemulighederne for de unge hele tiden er så relevante og optimale som muligt. 

Som afdelingsleder har du det faglige, økonomiske, administrative, lovgivningsmæssige og personalemæssige ansvar for alle opgaverne under STU Fredericia. Du har således et tydeligt ledelsesrum til at lede og implementere og efterfølgende drifte den forandringsproces, som er igangsat på STU Fredericia. Dette selvfølgelig i et inddragende og samskabende samarbejde med personalet og lederen af uddannelse.      

Hvis du har indsigt, kompetencer og ambitioner, som matcher ovenstående beskrivelse, så kan du være den afdelingsleder, vi søger.    

Om STU Fredericia
STU Fredericia er en afdeling med flere tilbud. Der er en almen STU-del, en STU-del for unge med ASF, en eftermiddagsklub, Som noget nyt løfter vi også opgaven omkring specialundervisning for voksne for Fredericia Kommune. STU drives i henhold til Lovbekendtgørelse 610: ”Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov”. 

STU-loven blev ændret 1. august 2023. Den indebærer blandt andet en skærpelse af formålet med ungdomsuddannelsen, så den tydeligere fokuserer på at give unge, der har forudsætninger for det, de bedste muligheder for videre uddannelse og beskæftigelse. 

Aftalen indebærer desuden, at de unge som udgangspunkt skal have mulighed for at vælge mellem flere uddannelsessteder, og at de unge skal kunne fremsætte et alternativt tilbud til Kommunalbestyrelsens tilbud om uddannelsessted. Det er blandt andet med afsæt i disse ændringer og tilgangen af nye opgaver, at STU Fredericia har igangsat en proces, som skal indfri afdelingens fulde potentiale. 

STU Fredericia er forankret i Unge og Uddannelse, som hører under direktørområdet, Velfærd. Unge og Uddannelse dækker 12-30 årsområdet på tværs af uddannelses-, social-, beskæftigelses- og fritidslovgivningen. Organisatorisk er vi samlet i en ungeenhed med egen fagchef og en leder for fritid, en leder for beskæftigelse, en leder for familie- og ungdomscentret og en leder for uddannelse. 

Vores forventninger til dig

 • Relevant lederuddannelse og ledelseserfaring og gerne en baggrund som lærer eller pædagog
 • Pædagogisk og didaktisk indsigt og interesse i forhold til målgruppen
 • Inddragende, kurssættende og resultatskabende 
 • Ordentlighed og transparens i opgaveløsning og beslutningsprocesser
 • Tilgængelig, anerkendende og god til at uddelegere
 • Kan danne netværk og tage teten for at skabe gode oplevelser for de unge, så de flytter sig som mennesker
 • Overblik, opfølgning, dokumentation og tydelig kommunikation er stærke evner hos dig
 • Dit syn på ledelse i en politisk styret organisation matcher følgende citat: ”Ledelse er at oversætte et flertydigt og usikkert mandat til brugbare præmisser for faglige handlinger”.

Hvem er vi
I dette skoleår er vi 49 unge, som er fordelt på fire selvstyrende teams, hvor det ene team arbejder med ASF målgruppen. Derudover løser personalegruppen opgaven omkring eftermiddags- og aftenklub og den nye opgave med specialundervisning for voksne.  Vi er ni lærere, otte pædagoger, tre øvrige personaler og en konstitueret afdelingsleder.

STU Fredericia rækker ud til en meget bred målgruppe af unge. Det stiller særlige krav til vores kompetencer, struktur og indhold, at vi rummer unge med mange forskellige diagnoser, funktionsnedsættelser og andre særlige behov på ét uddannelsessted. De unge hos os kommer typisk fra Frederiksodde Skole, som er Fredericia Kommunes specialskole, fra specialefterskoler og fra forskellige mellemtilbud i Fredericia Kommune. Enkelte kommer fra Jobcentret eller andre kommuner. 

Vi er en glad og humoristisk flok, som sætter en ære i at flytte de unge mest muligt, så de får et så godt og selvstændigt voksenliv som muligt, meget gerne med gode muligheder for videre uddannelse og beskæftigelse.  

STU Fredericia er placeret i samme bygninger, som Center for Høretab, og der er blandt andet adgang til svømmehal og gymnastiksal.

Hvad kan vi tilbyde

 • En afdeling, som er godt i gang med en proces, som skal indfri afdelingens fulde potentiale til gavn for de unge. 
 • En afdeling, hvor vi har et tæt samarbejde med vores omverden, herunder UU Fredericia, Frederiksodde Skole, FGU, virksomheder, m.fl. 
 • En afdeling, som ønsker at være kendt for høj faglighed, stor metodebevidsthed og evnen til at matche individuelle behov ind i et stærkt fællesskab. 
 • En afdeling, som er forankret i en ungeenhed og dermed har alle muligheder for at arbejde målrettet med både fritid, uddannelse, beskæftigelse og livskvalitet.
 • En afdeling, hvor du som afdelingsleder, sammen med personalet, har stor frihed til at skabe den uddannelse og de tilbud, som de unge har mest behov for.
 • Du bliver en del af et stærkt ledelsesteam i Unge og Uddannelse.
 • Du vil referere til lederen af Uddannelse.

Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte leder af Uddannelse, Anders Ladegaard, 4077 7568, anders.ladegaard@fredericia.dk

Det er muligt at besøge STU Fredericia efter nærmere aftale.

Løn- og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Ved ansættelse vil der blive indhentet referencer og evt. bedt om en straffeattest. Fredericia Kommune indhenter endvidere børneattest på medarbejdere, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn.

Fredericia Kommune er en tobaksfri arbejdsplads.

Tiltrædelse pr. 1. marts 2024.

Ansættelsessamtaler

1. samtaler 24. januar 2024 fra kl. 14.00.
2. samtaler 29. januar 2024 fra kl. 11.00.
Kandidater, der går videre til 2. samtaler, skal forvente at gennemføre en personprofil samt besvare en case. 

Ansøgningsfrist
16. januar 2024.

Send din ansøgning online
Fredericia Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du opfordres til at sende din ansøgning, cv, eksamensbevis samt relevante erfaringsbilag online. Læs mere om onlineansøgning via www.fredericia.dk.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Fredericia Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Fredericia Kommune, Merkurvænget 2, 7000 Fredericia

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 16-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5953555

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet