Mere tid til kerneopgaven: Første skridt mod afbureaukratisering er vedtaget

Foto: Fredericia Kommune.

Byrådet i Fredericia har taget det første skridt mod afbureaukratisering for at frigive tid til kommunens kerneopgaver. Initiativet, der blev foreslået af Det Konservative Folkeparti, blev vedtaget på byrådsmødet den 31. maj.

Alle kommunens dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, der ligger udover de lovpligtige opgaver, skal nu revurderes indenfor alle kommunens ni udvalg.

Klima-, Energi- og Miljøudvalget har allerede taget det første skridt ved at ændre delegationsplanen, så der ikke længere skal orienteres om administrativt godkendte projektforslag for udrulning af fjernvarme. Udvalget vil kun blive præsenteret for principielle afgørelser efter varmeforsyningsloven.

Formålet med afbureaukratiseringen er at frigøre tid til kerneopgaverne for de ældre, børn, unge samt borgerne i Fredericia, for at sikre mest mulig kvalitet i de ydelser, der leveres til borgerne. Andre udvalg, herunder Børn- og Skoleudvalget, følger trop.


https://www.fredericia.dk/nyheder/mere-tid-til-kerneopgaven-foerste-skridt-mod-afbureaukratisering-er-vedtaget
Kilde: Fredericia Kommune